ویژه نامه اختصاصی :نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

کم_حجم_ویژه_نامه_نمایشگاه_ساختمان

چاپ ۹۱ ویژه نامه اختصاصی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

با توزیع بیش از ۳۰هزار نسخه رایگان درمدت برگزاری نمایشگاه .

توزیع و پخش ویژه نامه اختصاصی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بصورت رایگان

در تمامی ایام نمایشگاه با غرفه های اختصاصی در فضای باز و توزیع در سالن ها و فضاهای باز .