بانک مسکن( تسهیلات ۱۲۰ میلیونی مسکن بدون سپرده وارد فاز اجرا شد)

 

بانک مسکن( تسهیلات ۱۲۰ میلیونی مسکن بدون سپرده وارد فاز اجرا شد)

بانک مسکن در راستای ایجاد رونق در این بازار، بخشنامه تسهیلات ١٢٠ میلیون تومانی مسکن بدون سپرده را به شعب ابلاغ کرد.
بر اين اساس متقاضيان مي‌توانند بدون آنكه سپرده‌اي در بانك مسكن داشته باشند از اوراق مزبور تا سقف ١٢٠ ميليون تومان استفاده كنند. اين چندمين طرح بانك مسكن است كه براي رونق بازار مزبور به اجرا درمي‌آيد. هدف اين طرح‌ها اقشار متوسط جامعه و زوجين و خانه اولي‌ها هستند.
اين افراد براي اخذ تسهيلات مزبور در اولويت قرار دارند و ساير افراد نيز مي‌توانند از تسهيلات مسكن كه در سال‌هاي اخير با افزايش سقف همراه بوده استفاده كنند.
طرحي كه پيش‌تر بانك مسكن براي جوانان در نظر گرفته بود با عنوان صندوق يكم شناخته مي‌شد كه هدف از ايجاد آن پرداخت تسهيلات تا سقف ٨٠ ميليون تومان براي هر يك از زوجين با سود ٩ درصد بود. اما شرط استفاده از اين تسهيلات، داشتن سپرده به ميزان ٤٠ ميليون تومان براي شش ماه الي يك سال بود. اما طرح جديد بانك مسكن، امكان بهره‌برداري از تسهيلات را بدون داشتن سپرده براي اقشار متوسط جامعه فراهم مي‌كند. اگرچه نرخ سود اين تسهيلات ١٨ درصد در نظر گرفته شده اما سهل‌الوصول‌تر بودن آن، امكان مناسب‌تري را در اختيار خانواده‌ها قرار مي‌هد.
مدير گروه طرح و برنامه بانك مسكن در اين خصوص با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهيلات بدون سپرده مسكن گفت: امكان دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني خريد مسكن با استفاده از اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن قبل از مهرماه ۹۴ فراهم شده است.
محمدحسن مرادي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهيلات بدون سپرده مسكن به شعب گفت: اين بخشنامه مسير استفاده از تسهيلات بدون سپرده مسكن را كه اين روزها با افزايش سقف به ١٢٠ ميليون تومان احتمالا پرمتقاضي‌‌تر از گذشته است را ساده‌تر خواهد كرد و اين اقدام بانك در آستانه آغاز فصل پرمعامله مسكن صورت گرفته و مي‌تواند در تحرك بازار مسكن نقش داشته باشد.
وي با اشاره به افزايش ١٠ ميليون توماني سقف تسهيلات بدون سپرده خريد مسكن در هفته‌هاي اخير گفت: در حال حاضر كه امكان بهره‌مندي از تسهيلات ١٢٠ ميليون تومان خريد مسكن بدون نياز به سپرده‌گذاري و به صورت آني وجود دارد، طبعا تمايل به استفاده از اين تسهيلات افزايش خواهد يافت و در نتيجه نياز به خريد اوراق در بازار مسكن تابستان كه فصل طلايي نقل‌ و انتقالات ملكي است، رو به افزايش خواهد گذاشت. از اين رو بانك عامل بخش مسكن با تدبيري كه انديشيده امكان حضور موثر خريداران در بازار مسكن را فراهم كرده است.
به گزارش بانك مسكن، به دنبال كاهش حجم سپرده‌هاي ممتاز نسبت به سال گذشته، بانك مسكن به منظور جلوگيري از كمبود عرضه اوراق مسكن، استفاده از تمام نمادهاي تسه قبل از انقضا را براي تمام تسهيلات بدون سپرده ايجاد كرده است. در حال حاضر نمادهاي تسه ٩٣١٠ كه دي ماه سال ٩٣ صادر شده و كليه نمادهاي بعد از آن قابل استفاده و مبادله است. هر چند به طور كلي مدت اعتبار اوراق تسه از تاريخ صدور آن‌كه در متن «گواهينامه نقل و انتقال و سپرده‌گذاري» قيد شده، حداكثر دو سال بوده و اين مدت با نظر بانك مسكن در شرايط خاص حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است كه در مورد نمادهاي تسه نيز اختيار تمديد مهلت توسط بانك استفاده شده است.
شوراي پول و اعتبار در مهر ١٣٩٤ مصوبه‌اي گذراند كه به موجب آن سقف تسهيلات بدون سپرده خريد مسكن از ٣٥ به ٦٠ ميليون تومان افزايش يافت كه با احتساب ١٠ ميليون تومان تسهيلات جعاله قابل پرداخت به خريداران مسكن، پرداخت تسهيلات ٧٠ ميليوني عملا مجاز شد.
همان زمان بانك مركزي براي خريد اوراق براي تسهيلات جديد يك تبصره به اين شرح تعيين كرد كه «برخورداري از سقف جديد تسهيلات منوط به تدارك اوراق گواهي حق تقدم صادر شده از تاريخ ابلاغ اين مصوبه است. دارندگان اوراق قبلي بانك مسكن ضمن برخورداري از سقف قبلي تسهيلات در صورت تمايل مي‌توانند به صورت استفاده همزمان (از محل اوراق جديد به ميزان ما به التفاوت رقم سقف جديد با سقف قبلي تسهيلات) از سقف جديد تسهيلات بهره‌مند شوند». به عبارت ساده‌‌تر، طبق اين تبصره استفاده از اوراق با نمادهاي «تسه ٩٤٠٧» و قبل از آن صرفا براي استفاده از تسهيلات با سقف قديم يعني ٣٥ ميليون تومان قابل استفاده شد و متقاضيان تسهيلات بدون سپرده مسكن در صورتي كه تمايل داشتند از سقف جديد تسهيلات مسكن برخوردار شوند، ناگزير بايد اوراق منتشر شده از آبان ١٣٩٤ به بعد را خريداري كنند. البته به تسهيلات گيرندگان اجازه داده شد از اوراق مهر همان سال و قبل از آن نيز تا سقف ٧٠ فقره براي ٣٥ ميليون تومان از تسهيلات، خريداري و استفاده كنند اما بابت خريد اوراق مابه‌التفاوت سقف جديد يعني ٢٥ ميليون تومان باقي مانده، صرفا اوراق جديد خريداري كنند.
اين سياست در آن مقطع زماني با هدف جلوگيري از ايجاد حباب قيمتي در اوراق موسوم به «تسه» اتخاذ شد. در آن زمان قيمت ميانگين هر فقره اوراق تسهيلات مسكن حدود ٧٠ هزار تومان بود و براي برخورداري از حق‌ تقدم استفاده از تسهيلات ٦٠ ميليون توماني خريد مسكن، قاعدتا بايد ١٢٠ فقره اوراق به ارزش تقريبي ٨ ميليون و ٤٠٠ هزار تومان خريداري مي‌شد.
بانك مسكن در بخشنامه خود كه اخيرا به شعب ابلاغ كرد، مسير استفاده از تسهيلات بدون سپرده مسكن كه اين روزها با افزايش سقف آن به ١٢٠ ميليون تومان، احتمالا پرمتقاضي‌‌تر از گذشته است را ساده‌تر كرد. در اين بخشنامه كه به منظور اجراي مصوبه ١١ خرداد ماه بانك مركزي ابلاغ شده است، ممنوعيت پرداخت تسهيلات مازاد بر ٣٥ ميليون تومان از محل ارايه اوراق تسه صادر شده در نمادهاي «تسه ٩٤٠٧» و قبل از آن لغو شد.
بر اين اساس، پرداخت تسهيلات مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به تنهايي يا توأم با ساير حساب‌‌ها در تمام حالات انفرادي و زوجين، فارغ از نماد اوراق صادره و صرفا مبتني بر توجه به معتبر بودن اوراق ارايه شده با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر امكان‌‌پذير است و ديگر الزامي به ارايه بخشي از اوراق (مازاد بر ٣٥ ميليون تومان) از محل نمادهاي «٩٤٠٨ و بعد از آن» نيست.