یخ بازار مسکن شکسته شد؟

rr

بـازار مسکن فراز و نشیب های زیادی را بازار عرضه، تـقاضا و قیمت شاهد بوده است بطوریکه خرید خانه برای مردم را تبدیل به آرزویی دست نیافتنی کرده است؛ دولت یازدهم علی رغم تمایل نه چندان زیاد خود به ادامه فعالیت در پروژه موروثی از دولت قبلی(مسکن مهر)، سیاست های متنوعی را برای خروج بازار مسکن از رکود اتخاذ کرده است.
حـال در سال آخر فعالیت دولت “تدبیر”، “امید” انـدکی در میان مردم ایجـاد شده تا با وجود پیچ و خم های فراوان در مسیر خرید خانه بویژه برای جوانان و مسکن اولی ها خانه ای برای خود دست و پا کنند.
لازم به ذکر است خـروج کامل بازار مسکن از رکود نیازمند پیش‌شرط‌ ها و زمیـنه سازی های بیشتری است؛ با این حال طبق آخرین بررسی های انجام شده گویا سیاست های دولت توانسته تا حدودی یخ بازار مسکن را بشکند و دوبـاره آن را رونق بخشد به طوری که آخرین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال جاری حاکی از آن است که تعداد آپارتمان های مسکونی شهر تهـران نسبت به آبان ماه سال گذشته و مهرماه سال جاری به ترتیب ۲۱٫۲ و ۴٫۱ درصد رشد را تجربه کرده و به رقم ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسیده است.
بر اساس این گزارش بیشترین واحد های معامله شده به واحدهـای تا ۵ سال ساخت اختصاص یافته که سهم ۵۲٫۲ درصدی را از معاملات مسکن شهر تهران را ازآن خود کرده است؛ پس آپارتمان های تا پنج سال ساخت، واحد هـای مسکونی بین ۱۱ تا ۱۵ سال ساخت با ۱۷٫۱ درصد بیشترین میزان معاملات بازار مسکن را تجربه کرده اسـت.
همچنین بیشتـرین میزان معاملات بر حسب مناطق ۲۲ گانه استان تهران منطقه ۵ با تخصیص ۱۶٫۴ درصد و پس از آن منطقه ۴ با ۱۱٫۶ درصد بیشترین میزان معاملات را بر اساس مناطـق به خود اختصاص داده است.

جدول توزيع تعـداد آپارتمان هاي مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت

تغییرات قیمـت و معاملات بازار مسکن یکی از عواملی که در رونق و رکود بازار مسکن بسیار موثر است قیمت زمین است، اگرچه در مناطق مختلف قیمت هر متر مربع زیر بنای یک واحـد مسکونی به چند ده میلیون تومان هم می رسد اما طبق بررسی های انجام شده از بنگاه های معاملات ملکی متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی ۴۴ میـلیون و ۱۰۰ هزار ریال (چهار میلیون و ۴۱۰ هزار تومان) بوده که این میزان نسبت به سال گذشته ۷٫۳ درصد رشد داشته است.
قیمت هر مترمـربع زیر بنای واحد های مسکونی نیز در ابان ماه سال جاری نسبت به مهرماه همین سال ۰٫۱ درصد رشد را تجربه کرده است.

عملکرد معامـلات انجام شده در شهر تهران

آن سوی سـکه افزایش قیمت زمین، تغییرات تعداد معاملات واحد های مسکونی است که این میزان در آبان ماه سال جاری به ۱۲ هزار ۴۵۹ واحد رسیده که نسبت به ماه مشابه سـال گذشته ۴٫۱ درصد و نسبت به مهرماه سال جاری ۲۱٫۲ رشد داشته است؛ بیشترین رشد قیمتی زیر بنا نسبت به سال گذشته برای منطقه ۹ با ۱۳٫۱ درصد و کمترین آن بـرای منطقه ۸ با ۰٫۷ درصد رشد بوده است.
از ابتدای سال جاری تا آبـان ماه در شهر تهران ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ معامله واحد مسکونی صورت گرفته که این میزان نسبت به دوره مشابه در سال ۹۴ با رشد ۱۰٫۳ درصدی مـواجه بوده است؛ طی این مدت قيمت يک متر مربع بنای واحد مسـکونی چهار میلیون ۳۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴٫۴ درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش منطقه یک تهران طلایه دار گران ترین متوسط قیمت زمین بوده که در این منطقه هر متر مربع زیربنای واحد های مسکونی ۹ میلیون ۷۹۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است، اما از سوی دیگر منطقه ۱۸ تهران کمترین متوسط قیمت زیربنای واحد مسکونی را در سطح شهر تهران با دو میلیون ۱۴۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع خود اختصاص داده است.

متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکوني مناطق شهر تهران
بررسی های انجام شده حاکی از آن است بیشترین خریداران آپارتمان به دنبال واحد هایی در دامنه قیمتی سه تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده اند که این قشر ۱۲٫۶ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده اند؛بطورکلی متقاضیان واحد های مسکونی به دنبال واحد های با ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بوده اند.
همچنین بیشترین واحد های معامله شده با زیر بنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع بوده که ۱۵٫۲ درصد معاملات واحد های مسکونی مربوط به آپارتمان های با این متراژ بوده است.

تغییرات اجاره بها با توجه به اینکه ماهيت قراردادهای اجاره مسکن يکساله تنظيم شده و اجاره بها به سبب اثر پذیری از سیاست های کنترلی مهار تورم با تحولات نرخ تورم نوسان پیدا می کن سهم هزینه مسکن ۲۸٫۴ درصد در نظر گرفته شده است که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۱۰٫۴ درصد رشد داشته است.

روند رشد ماهانه شـاخص بهـای کالا و خدمات مصـرفی، قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

شیب ملایم افزایش قیمت و معاملات مسکن در حـالی که نرخ تورم از ابتدای سال جاری همواره پایین تر از این میزان رشد قیمت ها بوده است، در کنار تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بانـک مسکن، شرایط خروج از رکود بازار مسکن و خانه دار شدن جوانان را تسهیل کرده است.