نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران

نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته

CASPIANEXPO INTERNATIONAL EXHIBITION

این نمایشگاه پانزدهمین دوره خود را  طبق روال سالهای گذشته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مازندران در تاریخ پنجم بهمن ۹۵ افتتاح شده و

ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات نیز با غرفه اختصاصی و توزیع رایگان نشریه بین غرفه داران ، مدعوین و بازدید کنندگان حضوری فعال و پر رنگ دارد