اجلاس برج سازان ایران

ششمین اجلاس و نمایشگاه برترین برج سازان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات ،ششمین اجلاس و نمایشگاه برترین برج سازان ایران ، دهم دی ماه ۱۳۹۵ در ولنجک تهران مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید یهشتی با حضور برج سازان و ساختمام سازان برتر کشور برگزار شد.

ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات با غرفه اختصاصی اقدام به توزیع صدها ماهنامه میان کلیه مهمانها نمود