سومین کنفرانس بناهای بلند

به دنبال برگزاری  موفق دومین همایش بناهای بلند (بلند مرتبه سازی) در سالهای گذشته این همایش ،سومین کنفرانس بناهای بلند برگزار گردید ، از اهداف این کنفرانس بررسی اثرات بناهای بلند در حیات پایدار شهری  و مسائل مربوط به که با حضور نخبگان و صاحبنظران و مسئولین در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد  تاریخ ۲۸ دی ۹۵ کار خود را آغاز نمود.

سومین کنفرانس بناهای بلند ( بلند مرتبه سازی) از سه شنبه ۲۸ دی سال ۹۵ برگزار گردید.

محل برگزاری در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد با حضور و توزیع رایگان نشریه تخصصی بازار ساختمان و تاسیسات

(شماره‌های تماس ۸۸۲۰۳۸۴۵ و ۸۸۲۰۳۸۴۶)