همایش طرح و اجرای جاده ها

عمران و شهر سازی

به گزارش بازار ساختمان و تاسیسات عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی در همایش طرح و اجرای جاده ها با رویه های بتنی با اشاره به مزیتهای رویه های بتنی از کیفیت بالا ، عمر زیاد، مرمت و نگهداری بهتر و با کیفیت تر بتن به نسبت آسفالت بر لزوم جهت گیری جاده سازی به  استفاده از بتن تاکید نمودند.

آخوندی از افزایش ساخت جاده ها با رویه های بتنی در چهار سال آینده خبر داد، و از دستور کار قرار دادن اجرای آزاد راه تهران – شمال و آزاد راه بیرجند با رویه بتنی خبر دادند، و همچنین گفت: نوسازی باند فرودگاه مهرآباد تهران با بتن در حال انجام میباشد.

وزیر راه و شهرسازی از اهمیت پیگیری طرح ساختمانهای بتنی به جای فولادی گفتند و اینکه نسبت آن روز به روز بایستی بیشتر گردد.

ایشان از منطق اقتصادی طرح های اجرایی و لزوم توجه به آن به علت تنگ ناهای مالی اشاره نمودند و به عنوان مثال از ساخت کارخانه های فولاد در سواحل و حاشیه دریا ها  نه اینکه در کویر بودن آنها اشاره نمودند.

ایشان از غیر منطقی بودن درخواست سوبسید به سیمان در حالی که ۴۰ درصد سیمان  مازاد بر نیاز در کشور داریم گفتند./.