آخوندی(آخوندی گفت ترامپ نظری در مورد هواپیماها نداده است ، این افتخار و تدبیر از ماست!)

بازار مسکن

وزیر راه و شهر سازی عباس آخوندی در مصاحبه ای گفت: قرار داد ما با ایرباس و بوئینگ قرار دادی بین المللی است و هیچ یک از طرفین یکطرفه نمیتواند قرار داد را فسخ نماید.
بازار ساختمان و تاسیسات/ عباس آخوندی در مصاحبه ای با روزنامه ها گفت: قرار داد ما با ایرباس و بوئینگ قرار دادی بین المللی است و هیچ یک از طرفین یکطرفه نمیتواند قرار داد را فسخ نماید.
آخوندی افزود: قرار داد تضامین خاص خود را دارد و به این سادگی نخواهد بود که قراردادی توافق و امضا شود و یکطرف بگوید که آنرا اجرا نمیکند.
آخوندی بعد از شواهدی از روزنامه اعتماد در مورد عدم اجرای قرارداد خرید هواپیما، در پایان می‌گوید: مطمئنم که در روند قرارداد خللی ایجاد نخواهد شد و اگر کسی بخواهد خللی ایجاد کند باید هزینه آن را بدهد!
وزیر راه در مورد عظمت و اعتبار قرارداد با بوئینگ و ایرباس گفت: این قرار داد بسیار بزرگی میباشد و امضا کنندگان بر آن پایبند هستند همچنان که مشاهده میکنید حتی ترامپ نیز در مورد فسخ آن سخنی نگفته است، آیا این نشان از تدبیر ما نیست.
او در ادامه می‌افزاید:آقای ترامپ که در مورد همه موضوعات عالم به فاصله ٢۴ ساعت پس از انتخاب شدن اظهارنظر می‌کرد، در این باره سکوت کرده است. در حال حاضر چند هفته از این قرارداد گذشته و هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده است.
دولت آقای روحانی علاقه و اصرار عجیبی دارد که هواپیماها به هر نحو ممکن مرهمی بر درد بی‌دستاوردی برجام شوند…
اصراری که نشانه‌های آن از خبر یک رسانه خارجی آشکار شد مبنی بر اینکه دولت یازدهم در قراردادهای خارجی‌اش شرط کرده است که حتما تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، چند فروند هواپیما به ایران وارد شود .
این در حالی است که به زعم منتقدان و حتی به زعم خبرگزاری‌های خارجی معتبر (همچون رویترز)، هواپیماها و قراردادهای دولت یازدهم با بویینگ و ایرباس خود درد اصلی بی‌دستاوردی برجام و استخوان لای زخم هستند و بعید است که دشمن اجازه بدهد ده‌ها فروند هواپیمای جدید در آسمان ایران پرواز کند.
در کنار این اما و اگرها و تشکیک‌های معقول اما بایستی بعنوان تلنگر این نکته را به وزیر راه و سایر اعضای ستاد برجام یادآوری کرد که این اظهار خوشبینی‌ها قرار بود هواپیماها را تا آخر پاییز گذشته به ایران وارد کند ولی نکرد! و البته گویا قصدی هم برای عبرت گرفتن در کار نیست…