۱۹میلیون نفر بدمسکن درحاشیه شهرها

%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c

آخوندی وزیر راه و شهر سازی با اشاره به اینکه ۵۶ میلیون نفر جمیعت شهرنشین در کشور وجود دارد که یک سوم آنها یعنی حدود ۱۹ میلیون بدمسکن هستند، گفت: مسکن مهر در وضعیت این افراد تغییری ایجاد نکرده است.
عباس آخوندی در نشست اعضای دوره ششم و هفتم اعضای شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت:  از ۵۵-۵۶ میلیون نفر جمعیت شهری در ایران ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی زندگی می کنند و شرایط ناگواری دارند.
اخوندی با تاکید بر فهم و درک عمیق از آینده بازار مسکن به دو گونه فهم که در بازار مسکن وجود دارد اشاره کرد و گفت: یک فهم از بازار مسکن این است که تمامی بدمسکن‌ها را مسکن‌هایشان را تخریب کرده و در پیرامون شهر برای آنها خانه بسازیم که قرار بود مسکن مهر همین کار را انجام دهد و در عمل موفق نشد. فهم دیگر این است که به درون شهرها روی آوریم و مرمت، بهسازی و نوسازی را در بافت میانی شهرها آغاز کنیم که این روشی است که هدف غایی بازآفرینی شهرهای کنونی است.
آخوندی با انتقاد از خانه‌های خالی در کلانشهر تهران در برابر شهروندانی که صاحب خانه نیستند و در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند افزود: نیازمند فهم جدیدی در حوزه کسب و کار مهندسی و نظام ساخت و ساز هستیم.
وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: امیدوارم اعضای منتخب دوره هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بتوانند همانند دوره‌های قبل در جهت اعتلای نظام مهندسی کشور و بهبود وضعیت ساخت و ساز گام بردارند.
آخوندی با بیان اینکه مهم‌ترین سیاست دوره هفتم باید انضباط شهری باشد، گفت: درباره انضباط شهری تاکید گسترده‌ای داشته‌ام و مقررات شهرسازی در این دوره باید مورد توجه اعضا قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه در ارتباط با حوزه مهندسی و مسئولیت مهندسان و وضعیت توسعه شهری در ایران و در بیان دغدغه‌های خود گفت: از ابتدای سال ۷۴ که نخستین گام‌ها برای تاسیس و انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برداشته شد تا به امروز نکته‌ای که همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بود حقوق و مسئولیت مهندسان در ارتباط با فعالیت مهندسی است.
وی ادامه داد : قوانین سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در دنیا عمدتا شامل مهندسی، مقررات، حداقل‌ها و الزامات و روش‌های اعتلای دانش مهندسی، نحوه حل مسایل و آموزش مهندسی است و از سوی دیگر شامل نقش و ماموریت مهندسی و مسئولیت اجتماعی مهندسان می شود.
اخوندی با اشاره به  مهمترین مشکل سازمان نظام مهندسی ایران  گفت: همواره به جای آنکه مهندسان محور اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان باشند، سازمان نظام مهندسی ساختمان محور اصلی بوده و همین مساله است که جای تامل دارد و باید در بازنگری قوانین، بررسی آیین‌نامه‌ها و تمامی اصلاحات پیشِ‌رو مورد توجه قرار گیرد.
نشست اعضای شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور دروزارت راه و شهرسازی با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان و همچنین اعضای شورای مرکزی دوره ششم و هفتم برگزار شد.