پنجره هایی از جنس پیل خورشیدی

ساختمان، مصالح ساختمانی، تاسیسات و برق، دکوراسیون، همایش ، نمایشگاه، ساخت و ساز، معماری، راه و شهر سازی، نشریه بازار ساختمان و تاسیسات

پنل های خورشیدی که بیشتر مردم با آن آشنا هستند، پیل های فوتوولتائیک تیره هستند که اغلب روی بام ها دیده می شوند، اما طی چند سال گذشته گام هایی برای ساخت نسخه های شفاف که بتواند با پنجره ها و سایر سطوح شیشه ای تناسب داشته باشد برداشته اند.

این وسایل که با عنوان متمرکزکننده های خورشیدی درخشان (LSC) شناخته می شود، تاکنون به عنوان پیل رایج کارایی نداشتند اما در حال حاضر یک تیم در آزمایشگاه ملی لس آلاموس تکنیک جدیدی را نشان داده است که می تواند به عنوان پنجره های خورشیدی استفاده شود.

کلید LSC ها، مولکول هایی به نام فلوروفور است که در سطح شیشه ای جای می گیرد و نوری که به آنها برخورد می کند را جذب کرده و دوباره به صورت فوتون های با انرژی کمتر منتشر می کند.

سپس این فوتون ها به لبه های سطح هدایت می شوند که در آنجا ردیف های پیل های فوتوولتائیک مرسوم منتظر مهار آنهاست. طی سال ها، تکنولوژی از پیل های sphelar تا پنجره های مات نیمه شفاف برای صفحات کاملاً شفاف شیشه های تولیدکننده انرژی پیشرفت کرده است.

 شیشه شفاف ایده آل خواهد بود. با این حال آن وسایل تنها یک درصد انرژی خورشیدی دریافتی را تبدیل می کنند. با اینکه LSC های لس آلاموس رنگی هستند، اما نرخ راندمان تبدیل انرژی خورشیدی آنها ۱۰ درصد بیشتر است که به دلیل نقاط کوانتومی داخل آنهاست.

  ویکتور کلیموف می گوید: «ما متمرکزکننده های خورشیدی می سازیم که نور خورشید را از پنجره های ساختمان گرفته و آن را با استفاده از متمرکزکننده های خورشیدی درخشان بر پایه نقطه کوانتومی به برق تبدیل می کند. نقطه های کوانتومی مورد استفاده در وسایل LSC به طور خاص برای عملکرد مناسب به صورت فلوروفورهای Lsc و نیز نمایش سازگاری خوب با مواد پلیمری که آنها را روی سطح پنجره می گذارد طراحی شده است.

 این نقاط کوانتومی کره های ریزی هستند که که با محصور کردن ماده داخل دیگری ساخته می شوند. تنظیم ویژگی های فیزیکی آنها می تواند راندمانشان را حداکثر سازد: مقدار نور جذب شده توسط اندازه و ترکیب پوسته کنترل می شود، در حالی که طیف نوری که آنها منتشر می کنند با هسته مشخص می شود.

 این قابلیت تبدیل، ویژگی کلیدی این نقاط کوانتومی ویژه است که اجازه ساخت وسایل LSC با عملکرد بالا را می دهد.

 برای ساخت LSC ها، تیم از یک تکنیک تیغه تمیزکننده استفاده کرد که شامل استفاده از دات های کوانتومی در یک ماده پلیمری برای صفحات استاندارد شیشه و سپس استفاده از یک تیغه برای جمع کردن مایع اضافی است. به این ترتیب آنها توانستند LSC شیشه رنگی به بزرگی حداکثر ۹۰ در ۳۰ سانتی متر مربع با راندمان تبدیل ۱۰% تولید کنند.