سوران

ششمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی        

به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات این سمینار ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ در مرکز رشد کوشا تهران برگزا شد. ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات به عنوان تنها رسانه فعال با داشتن غرفه اختصاصی اقدام به توزیع صدها نشریه به صورت رایگان میان مدعوین و بازدیدکنندگان نمود.