صنعت آب، فاضلاب و تجهیزات ۹۵

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب، فاضلاب و تجهیزات وابسته، همزمان با یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته

۳۰ تیرتا ۲ مرداد – مشهد