روز مهندس

همایش روز مهندس

به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات به برج میلاد محل برگزاری جشن روز مهندسی، این مراسم ۵اسفند ۱۳۹۵ به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. نشریه بازار ساختمان و تاسیسات ضمن پوشش خبری این مراسم به پخش صدها نشریه به صورت رایگان میان مهندسین حاضر پرداخت.