هفتمین نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

هفتمین نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته

به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات این نمایشگاه از ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۴ در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور ۱۳۱ شرکت افتتاح شدحضور پر رنگ شرکتهای تولیدی فرش فقدان حضور کف پوشهای ساختمانی در این نمایشگاه کاملا مشهود بود.

ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات تنها ماهنامه صنعت ساختمانی مثل همیشه با حضور خود در این نمایشگاه و غرفه اختصاصی خود اقدام به توزیع رایگان ماهنامه میان مدعوین و بازدیدکنندگان کرد.