ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه

ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع ۵تا ۷ خرداد ۱۳۹۴ در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات ۱۵۱ عنوان مقاله به دبیرخانهاین کنفرانس ارسال شده است و حدود ۳۲ شرکت فعال در صنعت تاسیسات کشور در این همایش به عنوان حامی شرکت داشتند که نمایشگاهی با شکوه در حاشیه این همایش برگزار شد

درمراسم افتتاحیه این همایش غلامعلی نجفی رئیس انجمن شرکتهای خدمات انرژی ومحمد شکرچی زاده معاون وزیر راه وشهرسازی حضور داشتند.نشریه بازار ساختمان به عنوان حامی رسانه ای اقدام به پوشش خبری وتوزیع رایگان نشریه بین مدعوین وشرکت کنندگان حاضر در کنفرانس نمود.