نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه

چهاردهمین نمایشگاهخ صنعت ساختمان تاسیسات گرمایشی و سرمایشی کرمانشاه ۳۱تیر الی ۳مرداد ماه ۱۳۹۴

به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات به استان کرمانشاه  این نمایشگاه از ۳۱ تیر ماه به مدت ۴ روز در استان کرمانشاه برگزار شد ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات مثل همیشه با داشتن غرفه اختصاصی در این چهار روز به پوشش خبری و پخش رایگان صدها ماهنامه میان مدعوین و بازدیدکنندگان پرداخت. افتتاحیه این نمایشگاه توسط معاون استاندار کرمانشاه دکتر حاتمی و جمعی از مسئولین انجام شد ایشان طی بازدید از غرفه اختصاصی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات و تشکر از حضور این ماهنامه به تاثیر مهم نشریات و جرائد در اطلاع رسانی خبرها در حوزه ساختمان را مطرح نمود