نمایشگاه سرامیک

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی سرامیک و چینی بهداشتی                

به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات این نمایشگاه در ۲۹تیر ماه  ۱۳۹۴ به مدت ۴ روز شروع به کار کرد. دکتر اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها با اشاره به برگزاری بیست و سومین دوره نمایشگاه و قدمت این صنعت در فرهنگ و هنر ایرانی گفت یکی از راههای توسعه این صنعت در حال حاضر افزایش تقاضای داخلی برای ساخت و سازهای داخلی میباشد. حضور و مشارکت ۲۰۰شرکت داخلی و ۵۰ کشور خارجی از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، چین، جمهوری چک، آلمان، هلند، بلغارستان و کره جنوبی نمایشگاه را بیش از پیش رونق داد.  ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات با داشتن غرفه اختصاصی در بهترین نقطه نمایشگاه اقدام به توزیع صدها ماهنامه به صورت رایگان بین بازدیدکنندگان و مدعوین نمود.