نمایشگاه سنگ

 

هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن و ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران. به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات این نمایشگاه از ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ با حضور ۱۲۰ شرکت داخلی و ۱۴ شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا آلمان چین اسپانیا کره جنوبی ترکیه و هند برگزار شد.

ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات مثل همیشه با داشتن غرفه اختصاصی اقدام به توزیع صدها مانامه میان بازدیدکنندگان و مدعوین نمایشگاه نمود