ارگ مشهد

شانزدهمین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم صنعت ساختمان                     

    اوخدائیست که انسان را از زمین آفرید وبرای عمران وآباد ساختن آن برگماشت

                                                         سوره شریفه هود ایه ۶۱

درراستای کمک به اقتصاد مقاومتی درصنعت ساختمان ،شانزدهمین نشست تخصصی ومذاکرات مستقیم ارگ ویژه بازدید اختصاصی جامعه مهندسین ، معماران و سازندگان پروژه های درحال احداث مشهد مقدس با استقرار تولید کنندگان وشرکتهای معتبر مصالح وتجهیزات مدرن واستاندارد صنعت ساختمان کشور مورخ ۲۲الی ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۴درهتل توریست توس مشهد مقدس برگزارمی گردد.

 این نشست تخصصی  با هدف حذف واسطه گری ،ارتباط مستقیم بین سازندگان وتولیدکنندگان معتبردرپای میزهای مذاکرات با معرفی ونمایش کالاهای دارای نشان استاندارد ملی وبین المللی از ساعت ۱۷ الی ۲۲ فقط به طور اختصاصی پذیرای تمامی مهندسین و مجریان پروژه های ساختمانی درحال احداث  مسکونی ، تجاری ، اداری ، برجها وانبوه سازان مشهد مقدس می باشد

تولید کنندگان وشرکتهای معتبر متقاضی میتوانند با ۴۰%تخفیف ویژه وخدمات دریافت رایگان آمارواطلاعات به روزپروژه های ساختمانی درحال ساخت مورد نظر مشهد تاتاریخ برگزاری مذاکرات ، جهت شرکت دراین نشست دوروزه اقدام نمایند وجهت دریافت فرم ثبت نام ورزرومیزمذاکره اختصاصی به سامانه arg-company.irمراجعه نمایند ویا درساعات اداری بادبیرخانه برگزاری  شماره های ۲۲و۳۷۲۳۴۲۲۰-۰۵۱تماس حاصل نمایند .