نمایشگاه آمل

دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان آمل  ۲۲ لغایت  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ در مرکز همایش و نمایشگاه های تخصصی آمل با حضور بیش از ۶۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار شد ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات با حضور در نمایشگاه اقدام به تهیه خبر و پخش رایگاه صدها نشریه میان کلیه بازدید کنندگان و مدعوین نمود