محل: جاکارتا در اندونزی

محل: جاکارتا در اندونزی
مهندس: اتکینز
ویژگی متمایز: پیروی از مضامین طبیعی
هتل رگاتا یک ساختمان بزرگ است که با ۱۰ برج کوچک احاطه شده است و چهارمین ساختمان منحصر به فرد در جهان است. این ساختمان با در نظر گرفتن مفاهیمی از دریا ساخته شده و گفته شده که این ۱۰ برج کوچک نشانه ی کشتی های بادبانی هستند و برج بزرگ تر نماد فانوس دریایی است. ساختمان اصلی یا همان فانوس دریایی همه ی توجهات را به خود جلب می کند زیرا غیر قابل باور ترین طراحی ای که تا به حال دیده شده را دارد.