همایش و نمایشگاه حریق

نخستین نمایشگاه وهمایش ملی رفتارشناسی حریق بارویکردمدیریت پیشگیری واطفاء در حوادث در تاریخ ۳۰ دی الی ۱ بهمن ماه درهتل المپیک تهران برگزار گردید.مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وپخش سرود ملی وهمچنین خوشامدگویی ومعرفی همایش توسط جناب مهندس فریبرز قاسمی  در سالن همایشهای هتل المپیک افتتاح گردید.

به گزارش خبرنگار ماهنامه بازار ساختمان وتاسیسات میهمانان وسخنرانان این همایش  مطالب وصحبتهای خود را در زمینه رفتار حریق در ساختمان ها وکارگاه های مختلف صنعتی وتجاری بیان کردند ونقش مردم ونیروهای عملیاتی وسیستم های اعلام واطفاء در پیشگیری واطفاء حوادث پیش روی را بیان کردند .سخنرانان همایش جناب مهندس علی احمدی از معاونت ایمنی وآتش نشانی وزارت نفت ،جناب  مهندس قدیری  معاون حوزه پیشگیری وحفاظت از حریق آتش نشانی تهران  ،دکتراحمد احمد معظم مدیربحران سازمان  آتش نشانی وخدمات ایمنی و همچنین شرکتهای برتر وبرگزیده که آخرین دستاوردهای خودرا در زمینه مقاوم سازی ساختمان وتاسیسات آن در برابر حریق  به معرض دید عموم قرار داده بودن در مدت دو روز به ارائه مقالات خود پرداختند .ماهنامه بازار ساختمان ضمن پوشش خبری  وبه عنوان حامی رسانه ای این همایش با داشتن غرفه اختصاصی صدها نشریه را در بین بازدیدکنندگان وغرفه داران حاضر در نمایشگاه وهمایش به صورت رایگان پخش کرد.

لازم به ذکر است که در کنار برگزاری همایش، ۶ سمینار در سالن فرعی همایش با موضوعات پیرامون ایمنی ،اطفاء،سیستم مدیریت فنی ،رفتار حریق در معادن وهمچنین در حوادث شیمیایی وسیستم های اعلام واطفاء برگزار گردید.

در پایان همایش ودر مراسم اختتامیه از شرکتهای برتر تجلیل وتقدیر به عمل آمد ولوح تقدیر به آنها داده شد