ششمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت و عایق ها

ششمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایق ها وماشین آلات وابسته درتاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ آذرماه۱۳۹۳ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران باحضور بیش از ۶۰ شرکت داخلی وخارجی همراه باحضور فعال نشریه بازار ساختمان وتاسیسات وداشتن غرفه اختصاصی وتوزیع رایگان نشریه دربین غرفه داران وبازدیدکنندگانه برگزار گردید

ششمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایق ها