نمایشگاه بتن

 

هفتمین نمایشگاه سیمان ،بتن،تکنولوژی های ساخت وماشین آلات وابسته  از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ دی ماه در محل دایمی  نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

نمایشگاه بین المللی سیمان وبتن ضمن معرفی صنعت سیمان وبتن ایران وارائه آخرین دستاوردها فرصتی بود تا مدیران،کارشناسان ومتخصصین این صنعت ضمن آشنایی با آخرین تکنولوژی ها ودستاوردها در جهت توسعه کمی وکیفی آن کمک نمایند.

به گزارش ماهنامه بازار ساختمان وتاسیسات بیش از ۱۲۰ شرکت  داخلی وخارجی ضمن ارائه دستاوردها جدیدترین محصولات وتولیدات خود را در معرض دید عموم مردم وبازدید کنندگان از این نمایشگاه قرار دادند.

ماهنامه بازار ساختمان وتاسیسات نیز همچنین نمایشگاه های گذشته حضوری پررنگ در نمایشگاه داشت وهزاران نشریه را به صورت رایگان بین غرفه داران وبازدید کنندگان از این نمایشگاه توزیع کرد.