نمایشگاه در وپنجره

ششمین نمایشگاه بین المللی در وپنجره تهران در تاریح سوم بهمن ماه باحضور حسین اسپهبدی ،مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی ایران،مهندس امینیان مدیرعامل شرکت نمایشگاهی بین المللی بازرگانی تهران ومجری نمایشگاه،ومحمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت نمایشگاه های ایران افتتاح گردید.این نمایشگاه با حضور ۴۷۰ شرکت داخلی وهمچنین کشورهای ترکیه،چین،اسپانیا،هنگ کنگ،ایتالیا،امارات،آلمان وتایوان برگزار گردید وشرکتها آخرین دستاوردها وفناوری های نوین خود را در صنعت در وپنجره مورد بازدید شرکت کننده ها ودست اندرکاران این صنعت وسیع وگسترده قرار دادند.نشریه تخصصی بارار ساختمان وتاسیسات همچون نمایشگاه های گذشته صنعت ساختمان  حضور فعال وگسترده ای درنمایشگاه داشته وهزاران نشریه را بین بازدیدکنندگان وغرفه داران حاضر در نمایشگاه به صورت رایگان توزیع کرد.

نمایشگاه درب وپنجره در روز دوشنبه ششم بهمن ماه پربازدید کننده تر از روزهای گذشته به پایان رسید.