نمایشگاه صنعت ساختمان قم

 

 

 

دهمین نمایشگا ه صنعت ساختمان قم از تاریخ ۴ الی ۷ آذر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان قم برگزارگردید.

به گزارش خبرنگارماهنامه بازار ساختمان وتاسیسات در حدود ۱۰۰ شرکت ساختمانی وتاسیساتی وهمچنین شرکتهای فعال در زمینه لوازم آشپزخانه در این نمایشگاه آخرین دستاوردها وتولیدات خود را در معرض دید همگان قرار دادند.ماهنامه بازار ساختمان وتاسیسات با حضور فعال خود در نمایشگاه وبا داشتن غرفه اختصاصی در درب ورودی سالن نمایشگاه هزاران نشریه رادربین بازدیدکنندگان ازنمایشگاه به صورت رایگان پخش کرد