تعرفه تبلیغات

 

         تعرفه آگهی ها         

  نشریه بازار ساختمان و تاسیسات در سال جاری با توزیع حرفه ای خود رضایتمندی شما را جلب خواهد کرد 

 

توزیع و شرکت در کلیه نمایشگاهها وهمایشهای تخصصی ساختمانی- توزیع در پروژه های عمرانی وساختمانی – ارسال پستی به صورت تخصصی و حرفه ای  – فروش در باجه های روزنامه فروشی و چاپ مرغوب با جدیدترین تکنولوژی و کاغذ با کیفیت.

 

 شعار ما بالارفتن فروش و نمایش برند شما

 

 

لتهای داخلی

قیمتها به ریال              

       تمام صفحه               

نصف صفحه          

یک چهارم صفحه          

یک هشتم صفحه              

گوشواره

داخلی

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۹/۰۰۰/۰۰۰

۴/۵۰۰/۰۰۰

۲/۵۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

صفحه اول لت

__

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۲/۵۰۰/۰۰۰

صفحه آخرلت

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

__

 

           

لت اصلی

    قیمتها به ریال

 تمام صفحه

نصف صفحه

یک چهارم صفحه

یک هشتم صفحه

گوشواره

داخلی

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

صفحه اول

__

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

صفحه سوم

__

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۷/۰۰۰/۰۰۰

۴/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

صفحه آخر

__

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

__

 

      تخفیف      

  1. تخفیف جهت سفارش همزمان سه ماهه ۱۰% میباشد.
  2. تخفیف جهت سفارش همزمان شش ماهه ۲۰% میباشد.
  3. تخفیف ویژه ۱۰% در صورت پرداخت نقدی قبل از چاپ.
  4. تخفیفهای ذکر شده  در زمانی که سند پرداخت به صورت نقدی یا چک قبل چاپ باشد تعلق میگیرد.