نمایشگاه های پیش روی

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

اولین نمایشگاه ایران فودکس ۲۴ الی ۲۷ دی ماه

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

دهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون (میدکس) تهران ۲۴ تا ۲۷

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

هشتمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان ۱۷ الی ۲۰ دی ماه

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور پله برقی صنایع و .. اصفهان ۱۷ الی ۲۰ دی ماه

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

نمایشگاه صنعت ساختمان کرج ۹ الی ۱۳ دی ماه

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

نخستین نمایشگاه سالانه معماری ایران ۱۰ الی ۱۴ دی ماه

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت تهران ۸الی ۱۰ دی ماه

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

نمایشگاه بین المللی مصالح ، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمان شیراز ۳الی ۶ دی ماه

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

دومین نمایشگاه بین المللی مسکن و شهرسازی تهران مصلی۱۱الی۱۳دی

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد تهران۹۱ الی ۲۰ آذر

اخبار ساختمانRead more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

نمایشگاه بین المللی انبوهسازان و امالک و مستغالت شیراز۱۳ الی۱۶ آذر

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه ها, نمایشگاه های پیش روی

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان رشت ۱ الی ۲۲ آذر

Read more +۱۴ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

نمایشگاه صنعت ساختمان قم ۵ الی ۸ آذر

Read more +۱۲ دی ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های 97, نمایشگاه های پیش روی

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ آبان ۱۳۹۸ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, نمایشگاه های پیش روی, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات۲۹مهر الی ۲آبان۱۳۹۸

Read more +۲۹ مهر ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

نمایشگاه هتلداری “هتلیتی‌شو” ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه ۹۸

Read more +۲۷ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم ۶ الی ۹ آذر ۹۷

Read more +۲۷ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

هجدهیمن نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ۲۹مهر تا ۲آبان ۹۸

Read more +۲۷ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ۸تا ۱۱ مهر ۹۸

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۲۷ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی گرمایشی ۲۴تا ۲۷ دی۹۸ اصفهان

Read more +۲۷ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

دومین نمایشگاه مسکن و شهرسازی ۱۲ تا ۱۴ آبان ۹۸

Read more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی، تجهیزات و صنایع وابسته ۲۸ آبان تا ۱آذر ( اصفهان )

Read more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

هشتمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی سبک سازی ۲۸ آبان الی ۱ آذر

Read more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

پنجمین نمایشگاه و همایش صنعت دیر گذار ۲۹ مهر تا ۱آبان

Read more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

نمایشگاه بین المللی لوله اتصالات تهران ۱۸ تا ۲۱

Read more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ۱۸ الی ۲۱ مهر

Read more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، مصالح، معماری۱۸ الی ۲۱مهر اصفهان

Read more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی حملو نقل عمومی و خدمات شهری ۱۸ تا ۲۱ مهر

Read more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران (محلات )۱۶ الی ۱۹ مهر

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ شهریور ۱۳۹۸ By bsnews1 in نمایشگاه های پیش روی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ۲۹مهر الی ۲ آبان اراک

TOP