صفحه اصلی / تاسیسات / نمایشگاه رشت

نمایشگاه رشت

 نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان رشت در تاریخ  ۸ تا ۱۱ اردیبهشت با حضور ماهنامه بازار ساختمان و تعدادی از شرکتهای فعال در این صنف برگزار گردید.