صفحه اصلی / تاسیسات / رویه بتن

رویه بتن

اولین کنفرانس ملی رویه بتنی در تاریخ۹ اردیبهشت در دانشگاه تربیت مدرس تهران با حضور ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات و تعدادی از شرکت های فعال نیز برگزار گردید.